Camí del desert 1


Camí del desert

és necessari haver apreciat el desert per a comprendre el que vol dir: cultura…
André Gide